உங்கள் முதல் பெயர் பற்றி 5 கேள்விகளுக்கு பதிலளியுங்கள்: உங்கள் பெயர்:

மித்ரன்

உங்கள் பெயர் மித்ரன்? பதில் சொல்லவும் 5 கேள்விகள் உங்கள் பெயர் பற்றி சுய விவரத்தை மேம்படுத்த

பொருள்:
பால்:ஆண்
பிறப்பிடம்:
அதே போன்ற ஒலி சிறுவர்கள்:மோகித், மோகன்ராஜ், மனோ, மணி, மணிவண்ணன், முத்து, முத்துக்கண்மணி, மோகன்
அதே போன்ற ஒலி கொண்ட பெண்கள்:மகிஷா, மெய்யாழினி, மிதர்வன், மோதிக்ஷா, மஞ்சு, மகிழ்ப்ரியன், மஹா, முத்த
மதிப்பீடு: 5/5 நட்சத்திரங்கள் 36 கள் வாக்குகள்
எழுத எளிதாக: 4.5/5 நட்சத்திரங்கள் 21 கள் வாக்குகள்
நினைவில் வைத்துக் கொள்ள எளிதாக: 4.5/5 நட்சத்திரங்கள் 21 கள் வாக்குகள்
உச்சரிப்பு: 4.5/5 நட்சத்திரங்கள் 21 கள் வாக்குகள்
ஆங்கில உச்சரிப்பு: 4.5/5 நட்சத்திரங்கள் 21 கள் வாக்குகள்
கருத்து வெளிநாட்டவர்கள்: 4/5 நட்சத்திரங்கள் 21 கள் வாக்குகள்
புனை பெயர்கள்:இல்லை, மித்ரன், கிருஷ், திருமலை
சகோதரர்கள் பெயர்கள்:இல்லை, Siva Mithran
சகோதரிகள் பெயர்கள்:இல்லை
வகைகள்:2 அசைகள் கொண்ட பெயர்கள் - உயர்ந்த மதிப்பீடு பாய் பெயர்கள் - மிக அதிக வாக்குகள் பாய் பெயர்கள் - சிறுவன் பெயர்கள் நினைவில் கடினம் - எளிதாக உச்சரிக்க சிறுவன் பெயர்கள் - மிக அதிக வாக்குகள் பெற்று பெயர்கள் - 2 அசைகள் கொண்ட ஆண் குழந்தை பெயர்கள் - சிறுவன் பெயர்கள் உச்சரிக்க கடினமான - எளிதான சிறுவன் பெயர்களை எழுத வேண்டும் - மிகக் குறைவான மதிப்பீடு பாய் பெயர்கள்மித்ரன் கருத்துரைகளின் படி


தங்க மித்ரா (8 வயது) 2016-08-19
அர்த்தம் வேண்டும்
மித்ரன் (7 வயது) 2017-10-28
நல்ல பெயர் .
விஜய்மித்ரன் (42 வயது) 2018-03-20
இந்த பெயரினால் வரும் நன்மைகள் என்ன? தீமைகள் என்ன?
விஜய்மித்ரன் (42 வயது) 2018-03-20
இந்த பெயரினால் வரும் நன்மைகள் என்ன? தீமைகள் என்ன?
விஜய்மித்ரன் (42 வயது) 2018-03-20
இந்த பெயரினால் வரும் நன்மைகள் என்ன? தீமைகள் என்ன?
மித்ரன் (7 வயது) 2018-05-30
சரியா தவறா
சங்கமித்ரன் (6 வயது) 2018-06-04
பொருள்
முபி மித்ரன் (7 வயது) 2018-10-22
பெயர் காரணம்
மித்ரன் (6 வயது) 2018-12-16
மித்ரன் பெயர் கருத்து என்ன
மித்ரன் (6 வயது) 2019-01-07
மித்ரன்
மித்ரன் (5 வயது) 2019-06-21
மிதரன் சரியா..? தவறா
மித்ரன் (5 வயது) 2019-08-21
வேண்டும்
மித்ரன் (5 வயது) 2019-08-21
வேண்டும்
மித்ரன் (5 வயது) 2019-08-21
வேண்டும்
மித்ரன் (10 வயது) 2019-09-03
சொல்ல ஏதுமில்லை
மித்ரன் (4 வயது) 2020-06-10
பெயா் வைக்கலாமா
தணுமித்ரன் (4 வயது) 2020-10-12
இப்படி வைக்கலாமா?
யோகமித்ரன் (3 வயது) 2021-03-16
யோக மித்ரன் பெயர் காரணம் மற்றும் அர்த்தங்கள ் யோகமித்ரன் பெயருக்கு உண்டான நன்மை தீமைகள் பற்றி சொல்லுங்கள ்...
மித்ரன் 2021-08-20
மித்ரன் அருத்தம்
மித்ரன் (2 வயது) 2024-02-27
Mithran

கருத்தை பதிவிடவும்
நீங்கள் கருத்து பதிவு செய்ய விரும்புகிறீர்களா? உங்கள் பெயர் தந்த பின் கிளிக் செய்யவும்:

உங்கள் முதல் பெயர்:

இது உங்கள் பெயர் மித்ரன்? உங்கள் பெயருக்கு வாக்களியுங்கள்


இது உங்கள் பெயர் மித்ரன்? உங்கள் பெயருக்கு வாக்களியுங்கள்