உங்கள் முதல் பெயர் பற்றி 5 கேள்விகளுக்கு பதிலளியுங்கள்: உங்கள் பெயர்:
மிக அதிக வாக்குகள் பாய் பெயர்கள்

#பெயர் பொருள்
1 மனோ
2 Rajkumar
3 Pradeepவிளக்கு
4 Vijay
5
6 Prakashவிளக்கு
7 Jeevan
8 Karthikeyan
9 Mohan
10 Akriti
11 Boopathiraja
12 Darshan
13 Yashwant
14 Bhaskar
15 Saran
16 Babu
17 Prabhakaran
18 Karthik
19 Dinesh
20 Muthukumar
21 Deepan
22 உதயா
23 Senthilkumar
24 Magesh
25 Praveen
26 Jegan
27 Vignesh
28 Prethvik
29 Kumar
30 Hari Baskar
31 Pranav
32 Adiel
33 Ragul
34 Kanesh


மிக அதிக வாக்குகள் கொண்ட பெண் பெயர்கள்

#பெயர் பொருள்
1 Kanishkaஒரு கிங் பெயர்
2 Vitharna
3 Dhana
4 நேகா
5 Kawaskar B
6 Priyadarshini
7 Shree Yamika
8 Mohanappriya
9 Kalciya
10 Sandya
11 Jeevitha
12 Aarthi
13 Ambujam
14 Niranjana
15
16 Priya
17 Deepika
18 Yamuna
19 தி
20 Nandhini
21 Abinaya
22 Komala
23 Kavitha
24 Divya
25 மஹா
26 Shivani
27 Esakkiammal
28 Vijayalakshmi
29 Dhanushri
30 Puvaneswary
31 Delsy
32 Sanjana
33 Kaa
34 Keerthiga
35 Mohanambal
36 Mowleeswari
37 Rohini
38 Monica
39 Sindhu
40 Kalpana
41 Yasotha
42 Reshma
43 Nithish Kumar
44 Mahashini
45 Kayal
46 Tarathevan
47 Vimala

பெயர் வகைகள்

Browse names by letterமறுமொழி
* விருப்ப