உங்கள் முதல் பெயர் பற்றி 5 கேள்விகளுக்கு பதிலளியுங்கள்: உங்கள் பெயர்:

Kanishka பெயரின் அர்த்தம்

இங்கு நீங்கள் பெயர் Kanishka தோற்றத்தையும் அர்த்தத்தையும் பற்றிய தகவல்களை கண்டுபிடிக்க.
உங்கள் பெயர் Kanishka? பதில் சொல்லவும் 5 கேள்விகள் உங்கள் பெயர் பற்றி சுய விவரத்தை மேம்படுத்த

பொருள்:ஒரு கிங் பெயர்
பால்:ஆண்
பிறப்பிடம்:
அதே போன்ற ஒலி சிறுவர்கள்:Kanesh, King, Kunik, Kang, Kanak, Kusumesh, Knox, Kenaz
அதே போன்ற ஒலி கொண்ட பெண்கள்:Kamakshi, Kanaka, Kuniko, Kai-Mook, Kameko, Kamiko, Kimiko, Khánh Chi
மதிப்பீடு: