உங்கள் முதல் பெயர் பற்றி 5 கேள்விகளுக்கு பதிலளியுங்கள்: உங்கள் பெயர்:

8 எழுத்துக்கள் கொண்ட பெண் குழந்தை பெயர்கள்

#பெயர் பொருள்
1 Kanishkaஒரு கிங் பெயர்
2 Kanishkaஒரு கிங் பெயர்
3 Kanishkaஒரு கிங் பெயர்
4 Nandhini
5 Harshiniசந்தோஷமாக
6 Harshiniசந்தோஷமாக
7 Kaviyazh
8 Kaviyazh
9 Vikashna
10 Vikashna
11 Vikashna
12 Kanishga
13 Kanishga
14 Kanishga
15 Prethika
16 Prethika
17 Prethika
18 Kamakshi
19 Kamakshi
20 Kamakshi
21 Jeevitha
22 Nandhini
23 Nandhini
24 Jayanthi
25 Jeevitha
26 Jeevitha
27 Sivagami
28 Jayanthi
29 Jayanthi
30 Sasikala
31 Sivagami
32 Sivagami
33 Sasikala
34 Sivaniya
35 Sasikala
36 Vitharna
37 Sivaniya
38 Sivaniya
39 Kowsalya
40 Vitharna
41 Vitharna
42 Kowsalya
43 Kowsalya
44 Kaviyazh


Browse names by letterமறுமொழி
* விருப்ப