உங்கள் முதல் பெயர் பற்றி 5 கேள்விகளுக்கு பதிலளியுங்கள்: உங்கள் பெயர்:
2 அசைகள் கொண்ட ஆண் குழந்தை பெயர்கள்

#பெயர் பொருள்
1 Vijay
2 Prethvik
3 Prakashவிளக்கு
4 Jeevan
5 Viknesh
6 David
7 Dinesh
8 Kumar
9 Darshan
10 Jegan
11 Gagan
12 Pradeepவிளக்கு
13 Yashwant
14 Bhaskar
15 Sushil
16 Rudra
17 Vignesh
18 Babu
19 Rishi
20 Sankar
21 Deepan
22 Ragul
23 Magesh
24 Mithra
25 Pierreராக்
26 Karthik
27 Sati
28 Sanjay
29 Aksha
30 Allahகடவுள்
31 Pravin
32 Naresh
33 Prabhu
34 Asvin
35 Aaban
36 Mithun
37 Sandeep
38 Rani
39 Suman
40 Keshav
41 Mahesh
42 Harish
43 Pratap
44 Navin
45 Suresh
46 Rameez
47 Adiel
48 Thomas
49 Haresh
50 Tanish
51 Roopesh
52 Praveen
53 Arun
54 Nabilநோபல்
55 Vasu
56 Barvesh
57 Abel
58 Prashanth
59 Praneet
60 Ramesh
61 Prithvi
62 Hari
63 Satish
64 Arvind
65 Kavi
66 Naveen
67 Nishanth
68 Ethan
69 Shailesh
70 Kanesh
71 Amitநண்பர்
72 Shenthil
73 Mohan
74 Anish
75 Sathisgh
76 Danveer
77 Muthu
78 Anand
79 Kapil
80 Pranav
81 Raji
82 Jolyon
83 Deepak
84 Delsy
85 Ihsan
86 Mani

பெயர் வகைகள்

Browse names by letterமறுமொழி
* விருப்ப