உங்கள் முதல் பெயர் பற்றி 5 கேள்விகளுக்கு பதிலளியுங்கள்: உங்கள் பெயர்:

Ruy

உங்கள் பெயர் Ruy? பதில் சொல்லவும் 5 கேள்விகள் உங்கள் பெயர் பற்றி சுய விவரத்தை மேம்படுத்த

பொருள்:
பால்:ஆண்
பிறப்பிடம்:
படிவம்:Roderik
அதே போன்ற ஒலி சிறுவர்கள்:Ru, Roy, Ray, Ry, Reeya, Rey, Ryo, Ro
அதே போன்ற ஒலி கொண்ட பெண்கள்:Ra, Riya, Rea, Riia, Raira, Ruya, Reiry, Rua
மதிப்பீடு: