உங்கள் முதல் பெயர் பற்றி 5 கேள்விகளுக்கு பதிலளியுங்கள்: உங்கள் பெயர்:

Pradeep பெயரின் அர்த்தம்

இங்கு நீங்கள் பெயர் Pradeep தோற்றத்தையும் அர்த்தத்தையும் பற்றிய தகவல்களை கண்டுபிடிக்க.
உங்கள் பெயர் Pradeep? பதில் சொல்லவும் 5 கேள்விகள் உங்கள் பெயர் பற்றி சுய விவரத்தை மேம்படுத்த

பொருள்:விளக்கு
பால்:ஆண்
பிறப்பிடம்:
படிவம்:Pradip
அதே போன்ற ஒலி சிறுவர்கள்:Pratheep, Prithvi, Pratap, Pirathap, Prediep, Pradef, Prdeep, Prathav
அதே போன்ற ஒலி கொண்ட பெண்கள்:Pratibha, Parthivi, Pradip, Pardeep, Pradipa, Prideep, Parth Yadav, Pruthvi
மதிப்பீடு: