உங்கள் முதல் பெயர் பற்றி 5 கேள்விகளுக்கு பதிலளியுங்கள்: உங்கள் பெயர்:

Lucky பெயரின் அர்த்தம்

இங்கு நீங்கள் பெயர் Lucky தோற்றத்தையும் அர்த்தத்தையும் பற்றிய தகவல்களை கண்டுபிடிக்க.
உங்கள் பெயர் Lucky? பதில் சொல்லவும் 5 கேள்விகள் உங்கள் பெயர் பற்றி சுய விவரத்தை மேம்படுத்த

பொருள்:சந்தோஷமாக
பால்:ஆண்
பிறப்பிடம்:
அதே போன்ற ஒலி சிறுவர்கள்:Louis, Lokesh, Luis, Lex, Luka, Luke, Leis, Lukas
அதே போன்ற ஒலி கொண்ட பெண்கள்:Laksha, Lekha, Louise, Lois, Lacy, Lizz, Lysa, Liga
மதிப்பீடு: