உங்கள் முதல் பெயர் பற்றி 5 கேள்விகளுக்கு பதிலளியுங்கள்: உங்கள் பெயர்:

மோகித்

உங்கள் பெயர் மோகித்? பதில் சொல்லவும் 5 கேள்விகள் உங்கள் பெயர் பற்றி சுய விவரத்தை மேம்படுத்த

பொருள்:
பால்:ஆண்
பிறப்பிடம்:
அதே போன்ற ஒலி சிறுவர்கள்:மித்ரன், மோகன்ராஜ், மனோ, மணி, மணிவண்ணன், முத்து, முத்துக்கண்மணி, மோகன்
அதே போன்ற ஒலி கொண்ட பெண்கள்:மகிஷா, மெய்யாழினி, மிதர்வன், மோதிக்ஷா, மஞ்சு, மகிழ்ப்ரியன், மஹா, முத்த
மதிப்பீடு: