உங்கள் முதல் பெயர் பற்றி 5 கேள்விகளுக்கு பதிலளியுங்கள்: உங்கள் பெயர்:

18 எழுத்துக்கள் கொண்ட ஆண் குழந்தை பெயர்கள்

#பெயர் பொருள்
1 மோகித்
2 மோகித்
3 சங்கர்
4 சங்கர்
5 ராஜேஷ்
6 ராகுல்
7 தினேஷ்
8 ராகுல்
9 தஷ்வந்
10 தினேஷ்
11 மாதவன்
12 தஷ்வந்
13 நோகாஷ்
14 நிவாஸ்
15 கமலேஷ்
16 ருத்ரா
17 சீமோன்
18 தாரகன்
19 பிரகதி
20 நோகாஷ்
21 கணேசன்
22 கமலேஷ்
23 பிரகஷ்
24 சீமோன்
25 பிரணவ்
26 லோகித்
27 Navaneethakrishnan
28 பிரகதி
29 இசக்கி
30 கணேசன்
31 முத்து
32 பிரகஷ்
33 விஷ்வா
34 Navaneethakrishnan
35 ஸ்வேதா
36 இசக்கி
37 நிவாஸ்
38 முத்து
39 ருத்ரா
40 விஷ்வா
41 தாரகன்
42 ஸ்வேதா
43 தர்ஷன்
44 பிரணவ்
45 லோகித்
46 தர்ஷன்
47 விஷ்ணு
48 அபதீஸ்
49 கபிலன்
50 விஷ்ணு
மேலும் பெயர்களைக் காட்டு
Browse names by letterமறுமொழி
* விருப்ப