உங்கள் முதல் பெயர் பற்றி 5 கேள்விகளுக்கு பதிலளியுங்கள்: உங்கள் பெயர்:

ஜெகதீசன்

உங்கள் பெயர் ஜெகதீசன்? பதில் சொல்லவும் 5 கேள்விகள் உங்கள் பெயர் பற்றி சுய விவரத்தை மேம்படுத்த

பொருள்:
பால்:ஆண்
பிறப்பிடம்:
அதே போன்ற ஒலி சிறுவர்கள்:ஜனரஞ்சன், ஜெயராஜ், ஜெனீபர்,
அதே போன்ற ஒலி கொண்ட பெண்கள்:ஜஸ்வந்த், ஜெயந்தி, ஜித்தேஷ், ஜனனிலா
மதிப்பீடு: