உங்கள் முதல் பெயர் பற்றி 5 கேள்விகளுக்கு பதிலளியுங்கள்: உங்கள் பெயர்:

6 எழுத்துக்கள் கொண்ட ஆண் குழந்தை பெயர்கள்

#பெயர் பொருள்
1 Magesh
2 Magesh
3 Jeevan
4 Jeevan
5 Prabha
6 Nnmbmn
7 Sankar
8 யு
9 Sanjay
10 Antonyமலர்
11 Pravin
12 Dusyaa
13 Mithun
14 Kanesh
15 Pranav
16 Prabhu
17 Vinoth
18 Mahesh
19 Satish
20 Thomas
21 Harish
22 Prabha
23 Rameez
24 Sankar
25 Dinesh
26 Suresh
27 Keshav
28 Sanjay
29 Suresh
30 Pravin
31 Haresh
32 Mithun
33 Ramesh
34 Pranav
35 Vinoth
36 Satish
37 Harish
38 Rameez
39 Deepan
40 Dinesh
41 Akriti
42 Deepan
43 Dusyaa
44 Akriti
45 Kanesh
46 Keshav
47 Prabhu
48 Haresh
49 Mahesh
50 Ramesh
மேலும் பெயர்களைக் காட்டு

6 எழுத்துக்கள் கொண்ட பெண் குழந்தை பெயர்கள்

#பெயர் பொருள்
1 Yamuna
2 Aarthi
3 Komala
4 தி
5 Geetha
6 Zeerin
7 Sanjna
8 Esther
9 Suhana
10 Sindhu
11 Hasini
12 Varsha
13 Antonyமலர்
14 Lensha
15 Shantiஅமைதி
16 Chitra
17 Rohini
18 Mohana
19 Sreema
20 Janani
21 Zeerin
22 Dhyana
23 Esther
24 கே
25 Aarthi
26 Sandya
27 Sindhu
28 Vimala
29 Varsha
30 Jamuna
31 Lensha
32 Mayuri
33 Chitra
34 Harini
35 Mohana
36 ரா
37 Janani
38 Reshma
39 Dhyana
40 Jolyon
41 கே
42 Monica
43 Vimala
44 Mahesh
45 Jamuna
46 தி
47 Yamuna
48 Mayuri
49 Harini
50 ரா
மேலும் பெயர்களைக் காட்டுBrowse names by letterமறுமொழி
* விருப்ப