உங்கள் முதல் பெயர் பற்றி 5 கேள்விகளுக்கு பதிலளியுங்கள்: உங்கள் பெயர்:

2 அசைகள் கொண்ட பெண் குழந்தை பெயர்கள்

#பெயர் பொருள்
1 பிரகதி
2 Subhaஅழகான
3 Shantiஅமைதி
4 Maniraj
5 Saran
6 Rudra
7 Sandya
8 ரக் ஷிகா
9 Chitra
10 கிர்ஷ்ண மித்ரன்
11 Aarthi
12 Mohana
13 Jayaவெற்றி
14 Bala
15 Sametha
16 Gaa
17 Gnana
18 Pooja
19 Indu
20 Reshma
21 Padma
22 Sathya
23 Sreema
24 Divya
25 Kanishga
26 Ketharanya
27 Zeerin
28 Ganga
29 Bharath
30 Rihana
31 Meena
32 Lensha
33 M
34 Jaivant
35 Kamakshi
36 Uma
37 Devi
38 Suhana
39 Sana
40 Udaya
41 Sanantha
42 Arya
43 Ananya
44 Kansika
45 Usha
46 Priya
47 Shantha
48 Brinda
49 Hashini
50 Swati
51 Samantha
52 Madhu
53 Hasini
54 Manjula
55 Vigas
56 Sumati
57 Esther
58 Rohini
59 Sarvesh
60 Geetha
61 Prabha
62 Haankya
63 Varsha
64 Kani
65 கிர்ஷ்ண மத்ரன்
66 Vinoth
67 Sanjna
68 Sindhu
69 Naja
70 Hana
71 Nevin
72 Roista
73 Vithya
74 Ramya
75 Jayanthi
76 Ayrin
77 Anamika
78 Teja
79 Gokul Kannan
80 Kayal
81 Suganya
82 Kaa
83 Anusha
84 Sati


Browse names by letterமறுமொழி
* விருப்ப