உங்கள் முதல் பெயர் பற்றி 5 கேள்விகளுக்கு பதிலளியுங்கள்: உங்கள் பெயர்:

1 அசை கொண்ட குழந்தை பையன் பெயர்கள்

#பெயர் பொருள்
1 Pierreராக்
2 Doane
3 Sam
4 G
5 மனோ
6 Ka
7 Ru
8 சிவா
9
10 கோபி
11 Gyanவிளக்கு
12 மணி
13 ஸ்ரீ
14 லோகு
மேலும் பெயர்களைக் காட்டு

1 அசை கொண்ட பெண் குழந்தை பெயர்கள்

#பெயர் பொருள்
1 தி
2
3 இளா
4 சோலை
5 No
6 Jayaவெற்றி
7 V
8 Diya
9 Aagt
10 Joanகர்த்தர் இரங்கி
11 Vach
12 Jenn
13
14 June
15 Rhoanne
16 Moya
17 Daya
18 Srim
19 Tiya
20 Juiமலர்
21 Gwen
22 Div
23 Dawn
24 Yi-Zeசந்தோஷமாக
25 Vac
26 Juke
27 Rose
28 Kim
29 Hwa-Young
30 Taஅழகான
31 Hang
32 Huong
33 Day
34 Maudeசக்தி வாய்ந்த
35 Joகர்த்தர் இரங்கி
36 Hee-Young
37 Ra
38 Diep
39 Aag
40 Ting
41 Knier
42 Shonகடவுள் இரக்கமுள்ளவர்
43 Dame
மேலும் பெயர்களைக் காட்டு


பெயர் வகைகள்
அசைகள் நாடுகள் மேலும்

Browse names by letterமறுமொழி
* விருப்ப