உங்கள் முதல் பெயர் பற்றி 5 கேள்விகளுக்கு பதிலளியுங்கள்: உங்கள் பெயர்:
பிரபலமான இத்தாலிய பெண் பெயர்கள் 2008
Giulia Sofia Martina Sara Chiara Giorgia Aurora Alessia Francesca Alice Anna Elisa Giada Emma Matilde Gaia Elena Beatrice Noemi Rebecca Federica Arianna Asia Greta Ilaria Vittoria Ludovica Valentina Marta Nicole

Browse names by letterமறுமொழி
* விருப்ப